درباره من

دکتر مینا شفق مطلق

* متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان
* دارای بورد تخصصی دندانپزشکی کودکان و نوجوانان
* ورودی رشته عمومی دندانپزشکی سال ۱۳۸۳ دانشکده دندانپزشکی مشهد
* ورودی رشته تخصصی دندانپزشکی کودکان سال ۱۳۸۹  دانشکده دندانپزشکی مشهد
* عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی بیرجند از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵
* عضو انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
گالری

تصاویر مطب