درباره روکش دندان

چنانچه به دلیل پوسیدگی شدید بخش زیادی از تاج دندان از دست رفته باشد بهتر است بعد از درمان عصب کشی ،دندان شیری و یا دائمی روکش شود. مزایای کاربرد روکش های نقره‌ای :

 الف. پوشش کامل تاج دندان و جلوگیری از ایجاد پوسیدگی و یا شکستن دندان

ب. مقرون به صرفه بودن

تماس با ما