درباره درمان های ضد پوسیدگی

فلوراید تراپی و فیشور سیلانت( شیار پوش) روش های جلوگیری از ایجاد پوسیدگی هستند.

 الف. جذب فلوراید توسط مینای دندان باعث افزایش مقاومت دندان نسبت به پوسیدگی میشود. فلوراید تراپی شامل کاربرد وارنیش و یا ژل فلوراید بر روی دندان ها هر چهار تا شش ماه یکبار می باشد. همچنین میتوان از قطره SDF برای متوقف کردن پوسیدگی در کودکان زیر سه سال استفاده کرد.

ب. شیار پوش به معنای پوشاندن شیارهای دندان به وسیله مواد همرنگ دندان برای جلوگیری از ورود باکتری به شیارها و ایجاد پوسیدگی می باشد.

تماس با ما