درباره ترمیم دندان های شیری و دائمی

ترمیم دندانها با مواد همرنگ دندان (کامپوزیت) و  آمالگام قابل انجام است.

 ترمیم زودهنگام دندان ها از پیشرفت پوسیدگی و درگیری عصب دندان جلوگیری میکند.

تماس با ما