درباره فضا نگهدار

  زود از دست رفتن دندان شیری به دلیل عفونت یا مشکلات دیگر  می تواند باعث بسته شدن فضای آن و یا انحراف دندانهای مجاور به فضایی بی‌دندانی شود.  برای جلوگیری از ایجاد مشکلات رویشی برای دندان دائمی در این ناحیه فضا نگهدار قرار داده میشود.

چنانچه  در ناحیه قدام فک بالا دندان ها از دست برود  برای زیباتر کردن ظاهر کودک می توان از فضا نگهدار های دارای دندان استفاده کرد.

تماس با ما